Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Tượng kỳ thực chiến tàn cục tùng thư _象棋实战残局丛书

Xa pháo tung hoành-车炮纵横
https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOYVdKSXFZYjkxdkU/view?usp=drivesdk
Xa Mã Trì Sính-车马驰骋
https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOU1lsYTFhZndkRnc/view?usp=drivesdk
Xa binh-车兵(卒)竞势
https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOVVh5ak8xamY3bDA/view?usp=drivesdk
Xa pháo binh công sát-车炮兵(卒)攻杀
https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOSEN0VGxJUHZyczg/view?usp=drivesdk
Share: