Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

中炮进三兵对屏风马

中炮进三兵对屏风马 1996
Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOQlhsUkIxQXQtakk/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét