Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Tập thể hình theo phương pháp Max-OT


Tập thể hình theo phương pháp Max-OT

Trong tài liệu này, tác giả sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp tập khác hẳn so với những quan niệm trước đây về tập thể hình. Nó sẽ giúp các bạn đạt tới kết quả nhanh hơn, rõ rệt hơn.


Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOcXR4UHNvalA5V1E/view?usp=drivesdk
Link phụ: http://download.com.vn/download/downloadurl?softwareid=14356&token=305655547&url=http%3a%2f%2fw7.getpedia.net%2fData%2fSoft%2f2009%2f11%2f24%2fTapTheHinh-Download.com.vn.zip#

P/S: ứng dụng mở prc như: Zo Reader , Calibre , ...
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét