Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Trung pháo đối phản cung mã-中炮对反宫马

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOTTQtaDQwM18wTGM/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét