Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã song pháo quá hà-中炮七路马对屏风马双炮过河

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOZURLSERtZmlwQ00/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét