Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

[PDF] Sơ học giả tượng kỳ sáo lộ 1-4_初学者象棋套路1-4


Tác giả: Khuê Cang

Năm xuất bản: 2016-6-19

Tải về: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOMkp5aGlQdmlWTkU/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét