Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

[PDF]Trung pháo quá hà xa chính mã đối bình phong mã tấn 7 binh_中炮过河车正马对屏风马进7卒

Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét