Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Tượng kì trung cục bảo điển-象棋中局宝典

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOXzg0aE9GX2RpS0E/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét