Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

[PDF]Tượng kỳ tàn cục bảo điển 2013-象棋残局宝典Tác giả: Lý trung Kiện, Liễu đại Hoa,  Trình minh Tùng

NXB: Thành Đô

Năm: 2013.03

Số trang: 297

Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét