Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Ngũ thất pháo trực xa đối bình phong mã 7 tốt-五七炮直车对屏风马7卒

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOWFYyQ2hHcExVQ3M/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét