Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Trung pháo trực xa tam binh đối phản cung mã-中炮直车三兵对反宫马

Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOaHFkOHdLZmZvMDQ/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét