Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

[PDF] Căn ngã học tượng kỳ: trung cấp giáo tài-跟我学象棋:中级教程Tác giả: Vương quốc Đống, Bang sĩ Khanh, Lý yên Quý
Nhà xuất bản: Thành Đô
Năm: 2002
Định dạng: PDF_scan
Tải về: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOcFg4b2hQdWdQa1E/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét