Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Tượng giáp đệ thập luân Liễu đại Hoa tiên thua Hứa ngân Xuyên

 Tượng giáp đệ thập luân Liễu đại Hoa  tiên thua Hứa ngân Xuyên-象甲第十轮柳大华先负许银川 (25-06-2017)

Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét