Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

[PDF]Tượng kỳ sát pháp tập đệ tập(hạ)-象棋杀法习题集(下)
Tác giả: Uông hà Bình

Nhà xuất bản: Giang Tô

Ngày công bố: 01 Tháng 8 năm 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Trung giản thể

Số trang: 164

Tải về: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOalJLNmNNUjVVbFU/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét