Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

[PDF]Tượng kỳ tàn cục tân biên: thám tác kỳ cục lục thập niên (hạ quyển)-象棋残局新编 探索棋局六十年 下卷
Tác giả: Lý trung Kiện

Nhà xuất bản: Thể thao nhân dân

Ngày công bố: 01 Tháng 1 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Trung giản thể

Trang cuốn sách: 248

Pdg to Pdf: Nguyễn Thanh Hiệp

Tải về: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOU2JrLTN2amREZGs/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét