Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

[PDF]Tượng kỳ tàn cục thật chiến kỹ xảo 2006-象棋残局实战技巧Tác giả: Sở vũ Hiên

Năm: 2006

Số trang: 244

Tải về: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOZlF2RlJQVlY2eGc/view?usp=drivesdk
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét