Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

[PDF]Xa pháo binh công sát-车炮兵(卒)攻杀


Link: https://drive.google.com/file/d/0BznrsjTJKZBOSEN0VGxJUHZyczg/view?usp=drivesdk

( pdg to pdf: Nguyễn thanh Hiệp )
Share: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét